ФПИОСМ

Најавна форма

Како осигуреник во Фондот на ПИОСМ на Република Северна Македонија бесплатно можете да ги користите е-Услугите на Фондот на ПИОСМ.

За да можете да ги користите e-Услугите потребно е да се најавите на системот.

Преземете ги инструкциите за регистрација на порталот за е-Услуги ТУКА

Преземете го Барањето за издавање на шифра за пристап на порталот за е-Услуги ТУКА

Преземете ги инструкциите за регистрација со дигитален сертификат на порталот за е-Услуги ТУКА

Доколку сакате да се вратите на првата страница, одете на www.piom.com.mk

Препорачани верзии на интернет прелистувачи за непречена работа:
- Microsoft Internet Explorer 9.0 или понови верзии
- Mozilla Firefox 30 или понови верзии
- Google Chrome 35 или понови верзии
- Apple Safari 5.0 или понови верзии